13 Feb 2017

ยาแก้ หลั่ง เร็ว อาหาร เสริม ผู้ชาย

0 Comment

สาเหตุ หลั่ง เร็ว แข็งไม่เต็มที่ อ่อนตัวเร็ว

โรคอะไรบ้างคือสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่ง เร็ว แข็งต็วไม่เต็มที่ และอ่อนตัวเร็ว

มีปัจจัยหลายประการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การทำให้ อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีประกอบด้วย สมอง ฮอร์โมน กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด ปัญหาของส่วนประกอบเหล่านี้สามารถทำให้ อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วย

โรคหัวใจ | โรคเบาหวาน | โรคอ้วน |การสูบบุหรี่ 

ผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง มีการศึกษาหนึ่งพบว่า การติดสุราเรื้อรัง ทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  แข็งตัวไม่เต็มที ่และอ่อนตัวเร็ว หลั่งเร็ว ร้อยละ 72 ของผู้ชายถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคติดสุราเรื้อรัง จากโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งการ หลั่งเร็วกว่าปกติ ภายใน 1-2 นาที และอ่อนตัวเร็ว  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฝ่ายหญิงเบื่อและลำคาญมากจนไม่อยากมีกิจกรรมด้วย

หย่อนสมรรถภาพทางเพศควรต้องปรึกษาแพทย์ไหม

ถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศเริ่มหย่อน เช่น หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่ และอ่อนตัวเร็ว มีความสำคัญต้องได้รับการตรวจจากแพทย์เพราะโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นสัญญาณหนึ่งของปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น อาจเเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ร่วมด้วยแต่ไม่ทราบมาก่อน อาจเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการช่วยให้ทั้งสุขภาพหัวใจและ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยการลดระดับไขมันในหลอดเลือด การลดน้ำหนัก ถ้าสูบบุหรี่ก็แนะนำให้ลเลิกบูหรี่ หรือการรับประทานยาเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดหนืดหรือเลือดข้น แพทย์อาจสั่งการรักษาบางประการที่พบบ่อยถ้าปัญหาอย่างอื่นไม่พบว่าเป็นสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยอาจมีการเลือกแนวทางธรรมชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟู สมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น เช่น การใช้ าสมุนไพร Energy Plus ซึ่งเป็นสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้การแข็งตัวดี ไม่อ่อนตัวเร็ว ไม่หลั่งเร็ว ทั้งนี้ การใช้สมุนไพร Energy plus ต้องบุรณาการดูแลสุขภาพร่วมด้วย จึงจะให้ผลรับที่ดี ถ้าสูบบุหรี่ และดื่มเหล้าเป็นประจำอยู่ก็ควรงดเหล้าและบุหรี่ หันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกาย ให้เลือดไหลเวียนดี เป็นแนวทางที่ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศฟื้นฟูตัวได้ดี

แนวทางการรักษาทางการแพทย์

แนวทางการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันคือการให้รับประทานยา การรักษาแบบมาตรฐานสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้แก่ การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ จำกัดการดื่มเหล้า และบำรุงด้วยวิตามินเสริมเพื่อลดความเครียดและบำรุงร่างกายให้แข็งแรง

การใช้ยารักษา อาการหลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่และอ่อนตัวเร็ว

จากการศึกษาพบว่าชายไทยที่มีอายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป จะพบภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แข็งตัวไม่เต็มที และอ่อนตัวเร็ว หลั่งเร็ว ได้ถึง 42% ซึ่งคนส่วนมากมักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว คิดว่าเป็นโรคของคนสูงอายุ ส่วนมากเมื่อมีอาการก็มักจะปรึกษาเพื่อนฝูงที่สนิท และก็มักจะแนะนำกันเอง ถูกบ้าง ผิดบ้าง บางคนขี้อายก็จะเก็บปัญหาไว้คนเดียวจนทำให้ไม่มีความสุขทั้งตัวเองและภรรยา แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจัยที่ทำให้อวัยวะเพศเกิดการแข็งตัวนั้นมีหลายอย่าง ทั้งด้านร่างกาย เช่น ระบบหลอดเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมน และด้านจิตใจ ทุกอย่างต้องครบจึงจะมีการแข็งตัวเกิดขึ้นได้ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทำให้ การแข็งตัวได้ไม่ดี หรือ แข็งแปปเดียว พอสอดใส่ก็อ่อนตัว หากเป็นในกลุ่มชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อาการอีดีโดยส่วนมากแล้วจะมีปัญหาทางด้านร่างกายมาเกี่ยวข้อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจมาก่อน เนื่องจากไม่มีอาการแสดงออกให้เห็น จึงคิดว่าตัวเองไม่เป็น การสูบบุหรี่จัด และดื่มเหล้าบ่อย ๆ  สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการที่ทำให้ระบบหลอดเลือดเสื่อมสภาพ นอกจากนี้แล้วภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายจากอายุที่มากขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้มีอาการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ แข็งตัวไม่เต็มที่ และอ่อนตัวเร็ว อ่อนตัวขณะมีกิจกรรม 

ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อยู่หลายชนิด เช่น ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มพีดีอี 5 ไอ ยาเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเทสโตสเตอโรน เป็นต้น ทั้งยาแผนปัจจุบัน และยาทางเลือกต่าง ๆ เช่น สมุนไพร Energy plus ผลิตจากสมมุนไพรธรรมชาติ 100% เป็น อาหาร เสริม ผู้ชาย ซึ่งให้ผลรับที่ดี ในการฟื้นฟู อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แก้หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที และอ่อนตัวเร็ว 

ข้อห้ามใช้ยาสมุนไพร Energy plus ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ติดสุราเรื้อรัง สูบบุหรี่จัด   โรคหัวใจ โรคความดัน โรคอ้วน เหล่านี้ห้ามใช้ เพราะใช้ไปก็ไม่ได้ผลรับที่ดี เนื่องจากสุขภาพไม่ดี

แนะนำการรักษาเบื้องต้นด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง กินผักผลไม้ งดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่หรือสารเสพติดและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากปฏิบัติแล้วอาการไม่ดีขึ้นและพบว่ามีปัญหาการ แข็งตัวไม่เต็มที่และอ่อนเร็ว หลั่งเร็ว ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ในปัจจุบันแล้วอากาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สามารถทำได้โดยการใช้ยาซึ่งมีทั้งยาที่ใช้รับประทาน ยาฉีด  ซึ่งแพทย์ผู้เชียวชาญจะเป็นแนะนำวิธีที่เหมาะสมให้ลูกค้าแต่ละราย 

เทคนิคแก้หลั่งเร็ว

หลังจากกินยาสมุนไพร Energy Plus แล้ว 30 นาที ให้นึกถึงกิจกรรมบนเตียง หรือ  ดูคลิป เมื่อของฟู ก็เริ่มการฝึกกลั้นการหลั่งได้เลย ซึ่งก็คือการช่วยตัวเองไปจนใกล้ ๆ จะถึงสุดยอดพร้อมที่จะหลั่ง แล้วก็หยุด    ระหว่างหยุดให้ฝึกเกร็งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นเวลา 10 วินาที คลายกล้ามเนื้อ 3 วินาที 50-100 ครั้ง ความรู้สึกเหมือนตอนที่คุณฉี่ แล้วพยายามกลั้นปัสสาวะกลางคัน  บางคนเรียกวิธีนี้ว่า การขมิบ   เพื่อไม่ให้เกิดการหลั่ง เมื่อความรู้สึกอยากจะหลั่งหายไปแล้ว จึงค่อยเริ่มการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง ทำแบบนี้ซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจจะเกิดหลั่งโดยไม่ได้ตามที่ตั้งใจ ก็ต้องฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลามีกิจกรรมป๊าป ๆ คุณจะควบคุมการหลั่งได้ดีขึ้นอย่างธรรมชาติ

การขมิบรูทวาร คล้ายกับเวลาเราอั้นอุจจาระ ค้างไว้ 10 วินาที แล้วคลายออก นับเป็น 1 เซต ทำวันละ 20 เซต ช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อย แต่หากฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเข้าขั้นเซียน คุณจะสามารถควบคุมการหลั่งให้นานออกไปได้ หลังจากผ่านการฝึกฝนทั้งการขมิบก้นและการควบคุมการหลั่งมาได้สักประมาณ 3-4 อาทิตย์ คุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและเริ่มควบคุมการหลั่งได้ดีขึ้น เพราะนี้คือวิธี รักษาอาการหลั่งเร็ว แบบธรรมชาติซึ่งปลอดภัยและได้ผลแน่นอน 100% โดยวิธีการรักษา ขมิบตูดแก้หลั่งเร็ว แบบนี้ถือเป็นศิลปะขั้นสูงเลยทีเดียว หรือจะลองศึกษา 10 เคล็ดลับง่ายๆ ดูแลสุขภาพและเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย แบบธรรมชาติก็สามารถช่วย รักษาอาการหลั่งเร็ว ล่มปากอ่าว แบบธรรมชาติได้ดีเช่นกัน

[top]
About the Author